cho a gam bột sắt vào dd hcl, cô cạn hh sau phản ứng thu được 31.75g chất rắn.nếu cho b gam bột sắt (b>a ) vào một lượng dd hcl như trên được 4.48 lít khí h2 đktc cô cạn hh sau phản ứng được 33.4g chất rắn. tính a b

user-avatar

//
nH2 = 0,2

Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2

0,2………………………..0,2

—> mFeCl2 = 0,2.127 = 25,4

—> Có Fe dư, với mFe dư = 33,4 – 25,4 = 8 gam

Vậy b = 0,2.56 + 8 = 19,2 gam

Trong thí nghiệm đầu, do lượng HCl giống nhau nên mFeCl2 = 25,4 gam

—> mFe dư = 31,75 – 25,4 = 6,35

—> a = 0,2.56 + 6,35 = 17,55 gam

Đề trước em ghi a > b nên không có lời giải. Chú ý chép đề thật cẩn thận.


Các câu hỏi liên quan