Đặc điểm sinh sản và dinh dưỡng của lớp hình nhện

sinh sản và dinh dưỡng của lớp hình nhện?

user-avatar

Với câu hỏi này chúng ta có thể dựa vào đại diện của lớp hình nhện là nhện để trả lời nha!

+ Dinh dưỡng: giăng lưới để bắt mồi. Bắt mồi và tiêu hoá con mồi thì e tham khảo trong SGK nha.

+ Sinh sản: hữu tính, đẻ trứng hoặc đẻ con. 1 số loài có hiện tượng con cái ăn thịt con đực sau khi giao phối


Các câu hỏi liên quan