Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ chấm sao cho hợp lí

Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ chấm sao cho hợp lí

Do trục trái đất và đường phân chia sáng tối không =nên sinh ra hiện tượng--.

Tại cực B và N, số ngày có ngày dài suốt 24 h dài=

user-avatar

=..không trùng với trục bắc nam --.ngày đêm dài ngắn theo mùa

=...dài suốt 24 giờ

tik cho mik nha


Các câu hỏi liên quan