Kể tên 9 cuộc khởi nghĩa thời kì Bắc Thuộc

ÔN TẬP LỊCH SỬ HKII

Câu 1: Kể tên 9 cuộc khởi nghĩa thời kì Bắc Thuộc. Ý nghĩa lịch sử của những cuộc khởi nghĩa đó.

Câu 2:Kể tên 10 vị anh hùng đã giương cao lá cờ để đấu tranh chống Bắc Thuộc, giành lại đọc lập cho tổ quốc.

Câu 3:Trình bày diễn biến trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng. Trận chiến Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào? Chủ động và độc đáo ở điểm nào?

user-avatar

Câu 1:

Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc.

Tên cuộc khởi nghĩa

Năm

Người lãnh đạo

Tóm tắt diễn biến chính

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

40

Trưng Trắc, Trưng Nhị

Hai bà dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây). Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Châu Giao.

Khởi nghĩa Bả Triệu

248

Triệu Thị Trinh

Khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Thanh Hóa), rồi lan ra khắp Giao Châu.

Khởi nghĩa Lý Bí

542

Lý Bí

Chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân chiếm hết các quận huyện. Mùa xuân 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đật tên nước là Vạn Xuân.

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

722

Mai Thúc Loan

Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. Mai Thúc Loan liên kết với nhân dân khắp giao Châu và champa

Khởi nghĩa Phùng Hưng

776

Phùng Hưng,Phùng Hải

Khởi nghĩa bùng nổ ở Đường Lâm. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Tống Bình, giành quyền tự chủ 15 năm

Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

905

Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo

Nghĩa quân được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình (Hà Nội) giành quyền tự chủ

Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ

931

Dương Đình Nghệ

Lãnh đạo nhân dân đánh bại quân xâm lược Nam Hán

Chiến thắng Bạch Đằng 938 Ngô Quyền

Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân, cho đóng cọc ở cửa sông Bạch Đằng, mai phục hai bên bờ sông. Quân địch bị tiêu diệt.

=> Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đã mở ra một thời đại mới - thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

Câu 2 : Mười vị anh hùng :

+Hai Bà Trưng

+Bà Triệu

+Lý Bý

+Triệu Quang Phục

+Mai Phúc Loan

+Phùng Hưng

+Khúc Thừa Dụ

+Khúc Hạo

+Dương Đình Nghệ

+Ngô Quyền

Câu 3:Diễn biến trận đấu trên sông Bạch Đằng

- Năm 938, quân Nam Hán kéo vào bờ biển nước ta, lúc này nước triều đang dâng, quân ta khiêu chiến, giả vờ thua rút chạy, giặc đuổi theo vượt qua bãi cọc ngầm.
- Khi nước triều rút, quân ta dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân giặc rút chạy. Trận chiến diễn ra ác liệt (thuyền quân ta nhỏ gọn, dễ luồn lách ; thuyền địch to. cồng kềnh rất khó khăn chạy qua bãi cọc lúc này đã nhô lên do nước triều rút...).
- Vua Nam Hán vội ra lệnh thu quân về nước. Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi về phía quân ta.

*Trận chiến Bạch Đằng có ý nghĩa :

Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc

-Chủ động sắp đặt trước bãi cọc ngầm để đó đánh quân xâm lược

-Độc đáo :bố trí cọc ngầm trên sông Bạch Đằng nơi có thủy triều để đánh địch

Byebye


Các câu hỏi liên quan