Các chính sách cai trị của nhà Lương đối với nước ta thế kỉ VI?

các chính sách cai trị của nhà lương đối với nước ta thế kỉ 6 ? vì sao triệu quang phục đánh bại được quân lương

user-avatar

1.

- Phân biệt đối xử: không cho người Việt nắm giữ chức vụ quan trọng để chúng dễ bọc lột.

- Biện pháp bóc lột: đặt ra hàng trăm thứ thuế, bóc lột dân ta.

- Em thử hình dung tình cảnh nhân dân lúc bấy giờ: căm thù, oán hận quân Lương.

- Đặt vị trí của mình vào 1 người dân lao động thời đó, em có suy nghĩ và hành động: vô cùng căm ghét và oán hận những chính sách của nhà Lương.

2.

Về Triệu Quang Phục :
Triệu Quang Phục cùng cha là Triệu Túc tham gia cuộc khởi nghĩa ngay từ những ngày đầu. Là một vị tướng có tài, được Lý Bí tin cậy...
Ông đánh bại được quân Lương, giành lại độc lập cho đất nước vì: được nhân dân ủng hộ, chọn đúng nơi để xây dựng căn cứ và phát triển lực lượng là vùng đất Dạ Trạch - Hưng Yên, biết chọn cách đánh du kích để lấy yếu thắng mạnh.


Các câu hỏi liên quan