Vì sao Ngô Quyền định tiêu diệt giặc trên sông Bạch Đằng?

Vì sao Ngô Quyền định tiêu diệt giặc trên sông Bạch Đằng? Hãy phân tích để làm rõ kế hoạch đánh giặc là rất độc đáo

user-avatar

+Vi song Bach dang 2 ben bo song toan la rung ram , hai luu thap , toc do doc ko cao, do do anh huong cua thuy trieu len, xuong ranh. Muc nuoc song luc trieu len, xuong chenh lech nhau 3m. Khi trieu len, long song rong menh mong den hang nghin met, sau hon chuc met.

+ Ke hoach

- dien bien: cuoi nam 938, doan thuyen cua quan Nam Han do Luu Hoang Thao chi huy tien vao vung bien nuoc ta

-Luc nay, thuy trieu dang dang cao quan ta danh nhu dich vao song Bach Dang. Dinh tien sau vao bai coc ngam ma ko biet( do dan ta chuan bi)

Khi nuoc trieu rut, quan ta doc toan luc danhquat tro lai. Quan nam Han phai rut chay, thuyen va vao bai coc ngam.

-hoang Thao bi giet tai tran. Vua Nam Han ra lenh thu quan. Tran Bach Dang ket thuc thang loi.

+Chu dong dua ra ke hoach va cach danh giac doc dao, muu tri, qui dong duoc suc manh doan ket toan dan.

Mo ra thoi ki moi trong lich su dan toc - Thoi ki Phong Kien doc lap.


Các câu hỏi liên quan