Khu vực giờ số 0 là khu vực nào?

Khu vực giờ số 0 là =-

user-avatar

khu vực giờ số 0 là khu vực có đường kinh tuyến gốc đi qua (đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn)


Các câu hỏi liên quan