Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài và ý nghĩa thích nghi của thằn lằn

STT Đặc điểm cấu tạo ngoài Ý nghĩa thích nghi
1 Da khô, có vảy sừng bao bọc
2 Có cổ dài
3 Mắt có mi cử động, có nước mắt
4 Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu
5 Thân dài, đuôi rất dài
6 Bàn chân có năm ngón có vuốt

user-avatar

STTĐặc điểm cấu tạo ngoàiÝ nghĩa thích nghi
1Da khô, có vảy sừng bao bọcgiảm sự thoát hơi nước
2Có cổ dàiphát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng
3Mắt có mi cử động, có nước mắtbảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô
4Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầubảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.
5Thân dài, đuôi rất dàiđộng lực chính của sự di chuyển
6Bàn chân có năm ngón có vuốttham gia di chuyển trên cạn

Các câu hỏi liên quan