Nêu đặc điểm chung của ngành chân khớp

Nêu đặc điểm chung của nghành chân khớp. Trong ba lớp của nghành chân khớp, lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất?

user-avatar

Đặc điểm chung:

-Chân khớp là một ngành có số loài lớn, chiếm tới hai phần ba số loài động vật đã biết.

-Chúng có các phần phụ phân đốt khớp động với nhau.

Trong ba ngành chân khớp lớp giáp xác có giá trị thực phẩm lớn nhất.Vì lớp giáp xác gồm có các loài tôm , tôm là một loài có giá trị kinh tế cao, giàu dinh dưỡng.Trong đó có tôm hùm loài tôm được biết đến với giá thành đắt đỏ và giá trị dinh dưỡng cao.Còn lớp hình nhện thì biết rồi, không phải ai cũng có cam đảm ăn và giá trị dinh dưỡng thấp hơn tôm.Còn lớp sâu bọ thì có châu chấu giá trị dinh dưỡng cũng không cao bằng tôm.


Các câu hỏi liên quan