Nêu đặc điểm và kể tên các đại diện của ngành ruột khoang

Câu hỏi:

1. So sánh rồi chỉ ra những đặc điểm chung về cấu tạo tạo của ruột khoang sống bám và ruột khoang bơi lội tự do.

2. Em hãy kể tên các đại diện của ngành Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em ?

3*. Nêu những phương tiện cần thiết để đề phòng khi tiếp xúc vói một số đọng vật ngành Ruột khoang :

4. San hô có lợi hay có hại ? Biển nước ta giày san hô không ?

user-avatar

Câu 1:

- Cơ thể đối xứng tỏa tròn.

- Thành cơ thể có 2 lớp tế bào : lớp ngoài,lớp trong giữi 2 lớp này có tầng keo.

- Có tế bào gai tự vệ, ruột dạng túi, miệng là nơi để ăn và là nơi thải ra chất cặm bã.

Câu 2:

- Ở tất cả địa phương đều có thủy tức.Các vùng gần biểncũng có thể gặp sứa, san hô, hải quỳ.

Câu 3:

  • Để tránh chạm phải chất đọc khi tiếp xúc với các đại diện ngành Ruột khoang chúng ta cần sữ dụng những dụng cụ như.
  • - Vợt, kéo, nẹp, panh. Nếu dùng tay, phải mang găng tay cao su để tránh các tế bào gai độc có thể gây ngứa hoạc bỏng da.

    Câu 4:

  • San hô chủ yếu là có lợi. Ấu trùng san hô trong các giai đoạn sinh sản hữu tính thường là thức ăn của nhiều động vật dưới biển.
  • Vùng biển nước ta giàu san hô,chúng tạo thành các bờ viền, bờ chắn, đảo san hô,...là những hệ sinh thái quan trọng trong đại dương.
  • Tuy nhiên, một số đảo ngầm san hô cũng gây trở ngại ko ít cho giao thông đường biển.

  • Các câu hỏi liên quan