Nêu khái niệm dòng biển?

Em hãy nêu khái niệm dòng biển và phân biệt dòng biển nóng, dòng biển lạnh.

HELF ME!!!

user-avatar

_ Dòng biển : Là hiện tượng chuyển động lớp nước biển trên mặt nước tạo thành các dòng chảy trên các biển và đại dương .

_ Dòng biển nóng là dòng nước biển chảy từ xích đạo về hướng các cực. Dòng biển nóng có nhiệt độ cao nên nước bốc hơi nhanh, mang theo độ ẩm lớn.
_ Dòng biển lạnh là dòng nước biển chuyển động từ 40 độ Bắc hoặc Nam về vùng xích đạo. Dòng biển lạnh có nhiệt độ thấp, mang theo khối không khí khô.

Nhớ tick cho mình nha !!!


Các câu hỏi liên quan