Nêu khái niệm và ý nghĩa của trao đổi chất

Câu 1.Nêu vai trò của quá trình trao đổi nước,sự dinh dưỡng,trao đổi khí ở sinh vật

Câu 2.Thế nào là trao đổi chất.Ý nghĩa của trao đổi chất.

Câu 3. Phân biệt trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở chế độ tế bào.

Câu 4 . Nêu mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyến hóa năng lượng

Câu 5 . Khái niệm sinh trưởng,phát triển ở sinh vật.Ví dụ.

giúp tui zới cái chủ đề k phải đâu nhé ,tui kiểm tra 1 tiết

user-avatar

Câu 2 : Trao đổi chất và là một quá trình mà kết quả cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết cơ thể cần hấp thu và kèm theo là sự biến đổi năng lượng dưới nhiều dạng: nhiệt năng, hóa năng, động năng, điện năng .

Ý nghĩa: Trao đổi chất và năng lượng là đặc điểm của cơ thể sống khác nhau cơ bản giữa sinh vật và không phải sinh vật.


Các câu hỏi liên quan