Nêu lợi ích của đa dạng sinh học

1, Nêu lợi ích của đa dạng sinh học . Em sẽ làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học ?

2, Tại sao lớp thú phân bố khắp nơi trên thế giới ?

3, Tại sao phải tăng cường biện phâp đấu tranh sinh học ? Lấy ví dụ

4, Động vật có mấy hình thức sinh sản. Nêu đặc điểm tiến hóa hơn.

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP MÌNH TICK CHO

user-avatar
*1Lợi ích của đa dạng sinh học: + Cung cấp thực phẩm: nguồn dinh dưỡng chủ yếu của con người. + Dược phẩm: Một số bộ phận của động vật làm thuốc có giá trị: xương, mật… + Trong nông nghiệp: cung cấp phân bón, sức kéo. + Các giá trị khác: làm cảnh, đồ mĩ nghệ, làm giống. + Giá trị xuất khẩu mang lại lợi nhuận cao, và tăng uy tín trên thị trường thế giới Em sẽ làm: +Tuyên truyền bảo vệ động vật, cấm săn bắn, chống ô nhiễm… + Tố cáo các hành vi bắt giữ động vật quý hiếm. + Nhân nuôi động vật có giá trị nếu có thể *2 Vì lớp Thú là lớp động vật tiến hóa nhất, cơ thể đầy đủ các bộ phận chuyên hóa khác nhau, các cơ quan phát triển hoàn thiện giúp cho cơ thể lớp Thú có thể thích nghi với môi trường sống khắp nơi trên thế giới

-Là đv có xương sống,có tổ chức cao nhất
-Mình có lông mao bao phủ
-Tim 4 ngăn,2 vòng tuần hoàn,máu đi nuôi cơ thể là máu pha
-Bộ răng phân hóa thành 3 phần : răng cửa,răng nanh,răng hàm
-Bộ não phát triển biểu hiện rõ ở đại não và tiểu cầu não
-Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
- Là động vật hằng nhiệt

*3Sử dụng đấu tranh sinh học đã mang lại những hiệu quả cao. tiêu diệt những loài sinh vật có hại. thê hiện nhiều ưu điếm so với thuốc trừ sâu, diệt chuột

vd:Năm 1859, người ta nhập 12 đôi thỏ vào Ôxtrâylia. Đến năm 1900 số thó lên tới vài trăm triệu con vả trở thành động vật có hại. Người ta đã dùng vi khuẩn Myoma gây bệnh cho thỏ. Sau 10 nãm chi với 1% số thỏ sống sót được miễn dịch, đã phát triển mạnh. Khi đó người ta đã phải dùng vi khuẩn Calixi thì thảm hoạ về thó mới cơ bàn được giải quyết

*4. ĐV có 2 hình thức sinh sản

+Vô tính:

-Là hình thức sinh sản 0 có sự kết hợp giữa đực và cái theo 2 cách :

-Mọc chồi :thủy tức, san hô, -.

-Phân đôi cơ thể:Trùng roi, trùng dày,-..

+Hữu tính

-Là sự kết họp giữa đực và cái

-Trứng dược thụ tinh trong và ngoài

Chưa có cơ quan sinh sản Có cơ quan sinh sản chuyên biệt.

- Thụ tinh ngoài Thụ tinh trong.

- Lưỡng tính đơn tính.

- Phôi trong trứng phát triển trong điều kiện tự nhiên Phát triển trong cơ thể mẹ.

- Trực tiếp ko nhau thai Trực tiếp nhau thai.

- Con non ko đc nuôi dưỡng Được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ Được học tập, thích nghi với cuộc sống.


Các câu hỏi liên quan