Nêu sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả

Nêu sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả. Giải thích hệ quả và vận dụng thực tế.

user-avatar

- Trái đất tự quay quanh một trục tưởng tưởng nối liền hai cực và nghiêng 66 độ 33' trên mặt phẳng quỹ đạo

- Hướng quay : từ Tây sang Đông

- Thời gian : 24 giờ

-> Bề mặt Trái Đất chia làm 24 múi giờ


Các câu hỏi liên quan