Nguyên nhân nào làm cho môi trường nước ở đới ôn hòa bị ô nhiễm?

nguyên nhân nào làm cho môi trường nước ở đới ôn hòa bị ô nhiệm? Vậy ở địa phương em nguồn nước có bị ô nhiễm không? nếu có chúng ta bảo vệ như thế nào​

GIÚP MÌNH VỚI CHÌU NAY MÌNH THI RỒI

user-avatar

nguyên nhân nào làm cho môi trường nước ở đới ôn hòa bị ô nhiem

+Khí thải của nhà máy công nghiệp, khí thải của động cơ giao thông, rác thải sinh hoạt...

+Núi lửa, cháy rừng, xác chết của động vật và thực vật, lốc xoáy, bão cát...

+Chất thải sinh hoạt, khu công nghiệp...

+Phân hóa học, thuốc trừ sâu...

+Chất phóng xạ, tràn dầu...

Vậy ở địa phương em nguồn nước có bị ô nhiễm không?

+ Có vì mọi người chưa có ý thức trong việc bảo vệ môi trường

nếu có chúng ta bảo vệ như thế nào

+Tuyên truyền mọi người bảo vệ môi trường.

+Xử lý các chất thải trước khi thải ra môi trường

+Vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

+Không được đốn phá rừng bừa bãi


Các câu hỏi liên quan