Những dấu vết của người tối cổ được phát hiện ở đâu?

Bài 7 : Ôn Tập ( Kiểm tra 15p )

1 . Những dấu vết của người tối cổ ( Người vượn ) đc phát hiện ở đâu ? 2 2. Điểm khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn ?

3. Các quốc gia cổ đại
4 . Các nhà nước thời cổ đại
5 . Các tầng lớp chính trong xã hội phương đông phương tây

6 . Những thành tựu của văn hóa

user-avatar

1 . Những dấu vết của người tối cổ ( Người vượn ) đc phát hiện ở đâu ?

- Phía Đông Châu Phi

- Đảo Gia-va(In-đô-nê-xi-a)

- Bắc Kinh(Trung Quốc)

2. Điểm khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn ?

-Về con người

-Về công cụ sản xuất

-Về tổ chức xã hội

Mấy câu còn lại bạn không ghi rõ ý nên mk cũg ko hiểu lắm thông cảm nha


Các câu hỏi liên quan