câu 1: a) 4 giò 13 phút + 5 giờ 36 phút                                                       b) 54 phút 39 giây - 26 phút 24 giây                                     c) 23 ,4 x 4,2                                                                                     d) 196,08 : 43 

user-avatar

a,9gio48phut36giay                                b, 28phut39giay

c,98,28                                                   d,4,56

 


Các câu hỏi liên quan