Ruột của thủy tức có dạng gì?

ruột thủy tức dáng gì vậy các bạn chỉ mình với

user-avatar

Ruột thủy tức có dạng hình túi.


Các câu hỏi liên quan