Tại sao nói thủy tức là động vật đa cấp bậc

Tại sao nói thủy tức là động vật đa cấp bậc?

Nêu quá trình dinh dưỡng của thủy tức?

Thuỷ tức thải bã bằng cách nào?

user-avatar

Câu 1

Thủy tức được hình thành từ 1 tế bào trứng sau khi thụ tinh từ tế bào đó phân chia nhiều lần tạo thành cơ thể có nhiều tế bào.

Câu 2

Dinh dưỡng
- Thức ăn được tua sờ đưa vào lỗ miệng  khoang tiêu hóa. Nhờ dich tiêu hóa do tế bào mô cơ tiêu hóa tiết ra tiêu hóa thức ăn. Thức ăn được hấp thụ và chất bã thải ra ngoài qua lỗ hậu môn ( lỗ miệng )

Câu 3

- Đưa mồi vào miệng bằng tua sờ
- Tế bào mô cơ tiêu hóa mồi
- Sau đó lỗ miệng thải bã.


Các câu hỏi liên quan