Nêu quá trình bắt mồi của thủy tức

quá trình bắt mồi của thủy tức

user-avatar

khi bắt mồi, thủy tức tung tua miệng ra khắp xung quanh. Khi chạm phai mồi, các tua miệng nhanh chóng bắt con mồi lại, tiếp theo các thế bào gai phóng chất độc vào trong cơ thể của con mồi để làm tê liệt con mồi. Khi con mồi không còn có khả năng di chuyển và tự vệ(do chất độc của tế bào gai) thì thủy tức dùng tua miệng đưa con mồi vào dạ dày. trong dạ dày, con mồi được cắt nhỏ nhờ mô bì cơ tiêu hóa để tiêu hóa nội bào. Sau khi chia nhỏ con mồi ra, các tế bào tuyến ở xen giữa cac tế bào mô bì cơ tiêu hóa(có số lượng ít hơn) tiết dịch tiêu hóa giúp thủy tức tiêu hóa ngoại bào.


Các câu hỏi liên quan