Nêu chức năng thành tế bào của thủy tức

Phân biệt thành tế bào ở lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thủy tức, chức năng từng loại tế bào?

các bn giúp mk vs nhé

user-avatar
-Lớp trong cơ thể thủy tức gồm chủ yếu là tế bào cơ, tiêu hóa đóng góp vào chức năng tiêu hóa của ruột.-Còn lớp ngoài có nhiều tế bào phân hóa lớn hơn như: tế bào mô bì – cơ, tế bào thần kinh, tế bào gai, tế bào sinh sản có chức năng: che chở, bảo vệ, giúp cơ thể di chuyển, bắt mồi, tự vệ và sinh sản để duy trì nòi giống.

Các câu hỏi liên quan