Sự đối lập giữa mùa mưa và mùa khô ở Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?

giải thích sự đối lập giữa mùa mưa và mùa khô ở duyên hải nam trung bộ và tây nguyên?

user-avatar

Nguyên nhân: Do ảnh hưởng kết hợp của các loại gió mùa và hướng của các dãy núi.

- Vào mùa đông, khi vùng ven biển Trung Trung Bộ đón nhận Tín Phong BBC đi qua biển tạo nên mùa mưa vào thu đông. Khi đó vùng Tây Nguyên chịu tác động của gió Tín phong BBC có tính chất khô, nóng nên là mùa khô.

- Vào nửa đầu mùa hạ gió mùa Tây Nam thổi vào từ Bắc Ấn Độ Dương qua vịnh Ben gan gây mưa lớn cho Tây Nguyên và Nam Bộ, khi vượt qua dãy Trường Sơn gây nên hiệu ứng phơn tạo nên gió Tây khô nóng cho ven biển Trung Bộ.


Các câu hỏi liên quan