Tại sao thằn lằn không di chuyển bằng các chi

tại sao thân và đuôi của thằn lằn bóng đuôi dài là động lực chính của sự di chuyển mà không phải là chi trước với chi sau?

user-avatar

Động lực chính của sự di chuyển của thằn lằn bóng đuôi dài là thân và đuôi mà ko phải là chi trước, chi sau vì

+ các chi của thằn lằn có đặc điểm là ngắn và yếu với các ngón chân có vuốt. Trong khi đó cơ thể thằn lằn và đuôi rất dài nên với các chi yếu như vậy không đủ để nâng cơ thể thằn lằn lên và giúp chúng di chuyển

Vì vậy thằn lằn di chủ yếu là nhờ vào thân và đuôi dài tì sát vào đất kết hợp với các chi làm cho thằn lằn tiến về phía trước.


Các câu hỏi liên quan