Việc người nguyên thủy biết làm đồ gốm có ý nghĩa gì?

Việc người nguyên thủy biết làm đồ gốm có ý nghĩa gì ?

giúp mình với , thank you nhiều

user-avatar

Việc làm đồ gốm là một phát minh quan trọng ,cho thấy sự khóe léo và sáng tạo của người nguyên thủ.Họ đã biết tạo ra của cải vật chất cho đời sống.


Các câu hỏi liên quan