Hướng dẫn

Tham khảo mội số ý sau để triển khai bài viết:

– Giải thích:

+ Mặt trời: là biểu tượng cho nguồn sáng cao đẹp, cho những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Bóng tối: là hình ảnh thể hiện cho những cái xấu, cái ác, cái thấp hèn trong cuộc sống.

+ Câu ngạn ngữ lấy ý nghĩa từ quy luật của tự nhiên: nếu anh hướng về mặt trời thì cái bóng đen của anh sẽ luôn ở phía đằng sau, trước mạt anh luôn là ánh sáng và con người anh luôn được chiếu sáng. Điều đó có nghĩa anh luôn được soi chiếu bởi những điểu tốt đẹp và những điều xấu xa sẽ bị đẩy lùi nếu anh luôn hướng về ánh sáng.

– Phân tích, bàn luận:

+ Nếu trong cuộc sống mỗi con người luôn biết hướng tới những điều tốt đẹp trong suy nghĩ và hànhđộng, luôn là đoá hướng dương say mê với ánh sáng mặt trời thì ánh sáng mặt trời sẽ soi sáng tàm hồn và trí tuệ của anh, giúp anh sống có lí tưởng và hành động vì những mục đích cao đẹp. Lúc đó thì bóng tối sẽ không có điều kiện để chế ngự, xâm chiếm cuộc sống của chúng ta.

+ Hướng về mặt trời, chúng ta sẽ có đủ trí tuệ để nhận ra những điều tốt đẹp và những gì xấu xa, để xác định những việc cẩn làm và những gì cần tránh.

+ Bóng tối, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải cúi đầu và bị ánh sáng mặt trời đẩy lùi, bởi sức nóng của mặt trời luôn là mạnh mẽ nhất. Hướng về phía mặt trời sẽ luôn cho ta sức mạnh để làm những việc có ý nghĩa, đẩy lùi những gì xấu xa.

– Liên hệ thực tiễn: Rút ra bài học cho bản thân, lấy ví dụ minh hoạ.

Bài viết gợi ý: