BÀI LÀM

Sông Đuống chia tỉnh Bắc Ninh ra làm hai phần, khi giặc Pháp chiếm Nam phần thì Hoàng Cầm đang ở Việt Bắc. Giữa một đêm tháng 4 năm 1948 nhà thơ trực tiếp nghe tin giặc đánh phá quê hương, ông xúc động viết liền một mạch bài thơ Bên kia sông Đuống để hướng lòng mình từ bên này của vùng tự do về phía bên kia là nơi giặc chiếm đóng, giày xéo. Bài thơ đăng trên báo Cứu quốc tháng 6 năm 1948 và nhanh chóng được độc giả cả nước đón nhận.

Bài viết gợi ý: