BÀI LÀM

Năm 1922 thực dân Pháp đã đưa tên vua bù nhìn Khải Định đến dự "cuộc đấu xảo thuộc đa” tổ chức ở Macxây, chúng muốn khoe công ơn “bảo hộ” Đông Dương và muốn kêu gọi các nhà đầu tư Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã tấn công, vạch mặt, chỉ trán tên “quốc vương An Nam” khốn nạn và quan thầy của chúng bằng hàng loạt các tác phẩm. Sang năm 1923, Khải Định đã về nước an tọa trong điện Thái Hòa. Nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc lại tiếp tục đánh y một đòn rất đích đáng bằng truyện ngắn Vi hành nhằm xóa tan bóng ma của Khải Định còn lảng vảng trên đất Pháp, tạo điều kiện cho các nhà cách mạng Việt Nam nhận được sự đồng tình của nhân dân Pháp.

Bài viết gợi ý: