Hướng dẫn

– Cần có nhận thức và những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt. Trước hết phải nắm được các chuẩn mực của tiếng Việt ở các phương diện phát âm, chữ viết, dùng từ, đặt câu, cấu tạo văn bản, tiến hành giao tiếp. Từ nào chưa rõ nghĩa phải hỏi, tra cứu từ điển hoặc xem tài liệu.

– Quá trình này diễn ra liên tục từ kinh nghiệm thực tế giao tiếp như cha ông ta từng chỉ bảo “Học ăn học nói, học gói học mở”. Học nói là một hành động rất cần thiết và bổ ích cho mỗi người để giao tiếp đạt hiệu quả cao. Học nói ở mọi lúc, mọi nơi.

– Tuân thủ chuẩn mực, nhưng cũng cần biết sử dụng tiếng Việt một cách có nghệ thuật, sáng tạo, học tập các nhà thơ, nhà văn dùng từ, đặt câu trong sáng, dễ hiểu.

Bài viết gợi ý: