ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12
MÔN THI: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 180 phút
(Đề thi gồm 02 câu,: 01 trang)

Câu 1 (3,0 điểm)
Một nhà thơ Hi Lạp đã nói như sau về sự khôn ngoan:
Sự khôn ngoan là gì,
Chính là sự cố gắng của con người
Vượt lên sợ hãi
Vượt lên hận thù
Sống tự do
Thở hít khí trời và biết chờ đợi
Dành trọn tình yêu cho những gì tốt đẹp.
Hãy cho biết suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
MÔN THI: NGỮ VĂN
( Hướng dẫn chấm gồm 3 trang)

CâuÝĐáp án Điểm
I (3,0 điểm) * Về kĩ năng:
– Biết cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí, bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng chọn lọc, tiêu biểu, vận dụng tốt các thao tác lập luận.
* Về kiến thức:
1Giới thiệu những câu thơ của nhà thơ Hy Lạp và sự lựa chọn cách sống khôn ngoan.0,25
2Giải thích ý kiến1,0
– Khôn ngoan: khả năng suy xét để xử sự một cách có lợi nhất, tránh được những việc làm và thái độ không nên có, cũng là tránh cho mình những điều không hay.
– Sự cố gắng của con người vượt lên sợ hãi, vượt lên hận thù: ý thức và hành động để hình thành và khẳng định bản lĩnh, thể hiện lòng khoan dung; Sống tự do thở hít khí trời và biết chờ đợi: tạo cho mình thái độ bình thản trước cuộc sống, tránh mọi áp lực, đồng thời cũng luôn sẵn lòng và tin vào cuộc sống; Dành trọn tình yêu cho những gì tốt đẹp: tình yêu và niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai và những giá trị của cuộc sống, do cuộc sống đem lại.
à Ý nghĩa quan niệm: Người khôn ngoan là người có bản lĩnh và lòng khoan dung, biết sống bình thản, có niềm tin và tình yêu vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
0,25


0,50,25
3Bàn luận ý kiến1,25
– Vai trò của bản lĩnh và lòng khoan dung:
+ Có bản lĩnh: con người đứng vững trước những khó khăn, thử thách, sống chủ động và tích cực để tự khẳng định mình.
+ Có lòng khoan dung: con người biết tạo sự cân bằng tâm lí cho chính mình, xây dựng quan hệ tốt đẹp với người khác, làm nên vẻ đẹp nhân cách khiến con người trở nên đáng trọng hơn.
– Có thái độ sống bình thản, ý thức sống tránh mọi cản trở, áp lực:
+ Biết giữ thăng bằng trước mọi tác động của đời sống, kể cả sự việc, biến cố tồi tệ nhất; con người kiểm soát được hành vi, làm chủ tình thế để xử lí tình huống theo chiều tích cực, có lợi nhất.
– Vai trò của niềm tin và tình yêu đối với những gì tốt đẹp:
+ Là cơ sở của sức mạnh, điểm tựa của bản lĩnh….
+ Giúp con người được sống hạnh phúc và có ý nghĩa.
0,50,25

0,5
4Bài học nhận thức và hành động 0,5
Để là người khôn ngoan thực sự, trước hết cần bồi dưỡng nội lực của bản thân bằng việc học hỏi, quan sát và rút kinh nghiệm trong cách xử sự, ứng phó với mọi tình huống của đời sống.
– Để giữ được sự khôn ngoan cần có học thức và văn hoá.

Bài viết gợi ý: