ÔN TẬP 2 TIẾNG VIỆT LỚP 4 CUỐI KÌ 1

1. Kể về các trò chơi dân gian mà em biết

- Xem một số bức ảnh về các trò chơi dân gian. (SGK/135)

- Nói xem trong mỗi bức ảnh đó là trò chơi gì. Thường diễn ra ở đâu? Vào lúc nào?

- Kể về 1 trò chơi dân gian trước lớp.

Gợi ý:

- Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới:

Tranh 1: ô ăn quan, thường diễn ra ở sân trường, giờ ra chơi.

Tranh 2: rước đèn Trung thu, diễn ra ngày rằm tháng tám, buổi tối.

Tranh 3: múa lân, diễn ra ở đường phố, làng quê, dịp Tết.

Tranh 4: nhảy cao theo bậc, diễn ra ở khu vực vui chơi giải trí, vào dịp đi dã ngoại.

Tranh 5: chọi trâu, diển ra ở miền quê Nam Bộ, dịp lễ hội.

Tranh 6: đua ghe, diễn ra ở Nam Bộ, dịp lễ hội.

- Trò chơi dân gian: nhảy lò cò.

3. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn sau:

Chúng tôi dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Nắng phố huyện vàng hoe. Những em bé Hmông mắt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ đang chơi đùa trước sân.

Viết kết quả vào bảng nhóm theo mẫu:

Danh từ

M: thị trấn,...

Động từ

M: đeo,...

Tính từ

M: nhỏ,...

Gợi ý:

* Danh từ: thị trấn, nắng, phố huyện, em bé, Hmông, mắt, mí, Tu Dí, Phù Lá, cổ, móng, hổ, quần áo, sân.

* Động từ: đeo, chơi đùa.

* Tính từ: nhỏ, vàng hoe, sặc sỡ.

4. Đặt câu hỏi cho bộ phận vị ngữ trong các câu của đoạn văn ở hoạt động 3.

M: - Chúng tôi làm gì?

Gợi ý:

Nắng phố huyện thế nào?

Những em bé Hmông quần áo sặc sỡ làm gì?

6. Cho đề bài “Tả một đồ dùng học tập của em".

Tham khảo bài làm tại đây:

Bài viết gợi ý: