Đề bài: Viết vào vở đoạn văn miêu tả đặc điểm bên trong chiếc cặp của em theo gợi ý sau:

Chiếc cặp có mấy ngăn? Vách ngăn được làm bằng gì? Trông như thế nào? Em đựng gì ở mỗi ngăn?

Bài làm

Mở nắp ra, bên trong cặp có 3 ngăn. Các ngăn được phân chia bởi những tấm vải dù mỏng mà dai. Mỗi ngăn đều có dây kéo riêng. Ở hai ngăn lớn em dùng để đựng bảng con và sách vở. Ngăn nhỏ em để bút, viết, v.v... cùng những viên bi nho nhỏ để chơi trong giờ nghỉ.

Bài viết gợi ý: