HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Đọc ba đề văn: 
- Đề 1: Lớp em có một bạn theo gia đình chuyển đi xa. Em hãy viết thư thăm bạn và kể tình hình học tập của lớp cho bạn ở xa biết.

- Đề 2: Em hãy kể một câu chuyện về một gương vượt khó để vươn lên học tốt mà em biết. 

- Đề 3: Em hãy tả một chiếc áo hoặc chiếc váy liền áo mặc đến trường hôm nay. 
+ Trong ba đề trên thì đề 2 thuộc loại văn kể chuyện. Vì để yêu cầu “kể chuyện về một tấm gương vượt khó” nghĩa là chuyện có nhân vật, có cốt chuyện, có diễn biến các sự việc và ý nghĩa về gương vượt khó của nhân vật. Còn đề 1 thuộc thể văn viết thư. Đề 3 thuộc thể văn miêu tả (miêu tả đồ vật). 

Bài viết gợi ý: