TIẾNG VIỆT 4 SOẠN BÀI CÓ NƠI NÀO SÁNG HƠN ĐẤT NƯỚC EM?

HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

5. Thảo luận để trả lời các câu hỏi:

1) Trong ba khổ thơ đầu, trăng được so sánh với những gì?

2) Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh rừng xa, từ biển xanh, từ một sân chơi?

3) Trong khổ thơ thứ 4 và thứ 5, vầng trăng gắn với những gì, những ai?

4) Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước như thế nào?

Gợi ý:

1) Trăng được so sánh với quả chín hồng, mắt của cá và quả bóng.

2) Tác giả nghĩ như thế vì thấy trăng hồng như quả chín ở rừng, tròn như mắt của cá ở biển, không bao giờ chớp mi, như quả bóng ở sân chơi.

3) Vầng trăng gắn với quả bóng ở sân chơi, lời mẹ ru, chú Cuội, đường hành quân của chú bộ đội, góc sân.

4) Qua hình ảnh trăng, tác giả tự hào về vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Tác giả thấy trăng ở đất nước mình sáng nhất.

Bài viết gợi ý: