Soạn bài cụm danh từ

I. Cụm danh từ là gì ?

1. Xưa bố sung nghĩa cho ngày.

“Hai” bổ sung nghĩa cho vợ chồng

“Ông lão đánh” cá bổ sung nghĩa cho vợ chồng

“Một” bổ sung nghĩa cho túp lều

“Nát trên bờ biển” bổ sung nghĩa cho túp lều.

2. Danh từ càng nhiều từ bổ sung nghĩa thì sự vật càng cụ thể, rõ ràng hơn.

- Một “túp lều” xác định được đơn vị

- “Một túp lêu” nát: biết thêm tình trạng của lều.

- “Một túp lều nát” trên bờ biển: Xác định được địa điểm.

3. “Những chiếc quạt mới tinh” đang quay êm.

Cụm danh từ

- Nhận xét:

+ Ý nghĩa đầy đủ.

+ Cấu tạo phức tạp hơn “quạt”

+ Hoạt động giống danh từ “quạt”.

II. Cấu tạo của cụm danh từ.

Câu 1. Các cụm danh từ.

Làng ấy

Ba thúng gạo nếp

Ba con trâu đực

Ba con trâu ấy

Chín con

Năm sau

Cả làng

Câu 2 & 3.

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

T2

T1

T1

T2

S1

S2

Ba

Ba

Ba

Chín

Cả

Thúng

Con

Con

Làng

Gạo

Trâu

Trâu

Con

Năm

làng

Nếp

Đực

ấy

ấy

sau

III. Luyện tập

1. Tìm các cụm danh từ

a. Một người chồng thật xứng đáng

b. Một lưỡi búa

c. Một con yêu tinh

2. Học sinh chép vào mô hình trên.

3. Điền vào chỗ trống

……….. thanh sắt “đó” xuống nước ………..

……….. thanh sắt “vừa rồi” lại chui ………..

……….. vẫn thanh “sắt ấy” mắc vào lưới ………..

Bài viết gợi ý: