SOẠN BÀI LUYỆN NÓI VỀ VĂN MIÊU TẢ

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài tập 1

Gơi ý:

Tả miệng theo đoạn văn của A. Đô - đê

Lưu ý :

Giờ học gì? Thầy Ha-men làm gì?

Học sinh của thầy làm gì?

Không khí trường, lớp lúc ấy như thế nào?

Âm thanh, tiếng động nào đáng chú ý?

Bài tập 2

Gơi ý:

Tả miệng chân dung thầy Ha-men

Lưu ý :

- Dáng người, nét mặt, quần áo của thầy như thế nào?

- Giọng nói, lời nói, hành động của thầy ra sao?

- Cảm xúc cua bản thân về thầy Ha-men.

Bài tập 3

Gợi ý:

Nói về phút giày cảm động của thầy, cô giáo cũ.

Tả kĩ buổi thăm thầy.

+ Em đi cùng ai?

+ Tâm trạng của em như thế nào?

+ Cảnh nhà thầy sau 5 năm gặp lại có gì đặc biệt?

+ Thầy đón trò như thế nào?

+ Nét mặt, lời nói, cái bắt tay, câu nói nào của thầy mà em nhớ nhất..?

Bài viết gợi ý: