Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

I. Thực hành tìm hiểu yếu tố nghị luận trong đoạn văn tự sự

Câu 1. Đọc các đoạn văn sau

Đọc bài Lỗi lầm và sự biết ơn

Câu 2. Trả lời câu hỏi.

- Những câu sau thể hiện yếu tố nghị luận:

+ Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian nhưng không ai có thể xóa nhòa những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người.

+ Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá.

- Vai trò, ý nghĩa:

+ Làm cho văn bản có sự liên kết giữa các sự kiện và tư tưởng chủ đề của tác phẩm.

+ Làm nổi bật được nội dung tư tưởng của văn bản, làm rõ được ý đồ của người viết.

II. Thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.

Câu 1. Tham khảo bài làm tại đây: Viết một đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp. Trong buối sinh hoạt đó, em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một người bạn rất tốt.

Câu 2. Tham khảo bài làm tại đây: Viết đoạn văn kể về những việc làm hoặc những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu đã làm cho em cảm động (trong đoạn văn có sử dụng yếu tố nghị luận).

Bài viết gợi ý: