Soạn bài thực hành về hàm ý tiếp theo

Câu 1.

a. Lời bác Phô gái cầu khẩn, van xin, ông lí đã đáp lại bằng hành động nói từ chối, bác bỏ.

b. Chọn đáp án D.

Câu 2.

a. Câu hỏi đầu tiên của Từ có hàm ý là: Nhà hết tiền tiêu rồi anh à!

b. Câu nhắc khéo thứ hai có hàm ý là: Anh xem thử có tiền để đóng tiền thuê nhà.

c. Cả hai câu nói Từ đều nói tránh chuyện cơm áo, vì vấn đề này Từ không cùng chồng lo gia đình được, bao gánh nặng đều đè lên đôi vai của Hộ. Từ muốn tránh đề cập trực tiếp chuyện khó xử của chồng, điều mà Từ không muốn.

Câu 3. Gợi ý:

- Nghĩa tường minh của Sóng: Những con sóng biển luôn xôn xao vỗ bờ, lúc dữ dội, lúc êm dịu và ngàn năm còn vỗ. Không biết sóng được sinh ra từ đâu mà sóng luôn gắn với bờ, dù có trở lực nào đi nữa thì sóng cũng tìm về với bờ như một lẽ tự nhiên.

- Nghĩa hàm ý của Sóng: Sóng diễn tả trái tim, tâm hồn luôn xôn xao biến động của người phụ nữ đang yêu, nỗi khát vọng về một tình yêu vô biên. Sóng hàm ý nỗi nhớ vô hạn của người đang yêu, sức mạnh của tình yêu và lòng chung thủy.

- Ngôn ngữ đa nghĩa thì sẽ tạo được hàm ý. Hiệu quả nghệ thuật của tác phẩm có hàm ý là gợi hình tượng và giàu tính biểu cảm.

Câu 4. Chọn đáp án D.

Câu 5.

Câu: Ai mà chẳng thích? - > Tớ thích lắm.

Câu: Hàng chất lượng cao đấy! - > Hay lắm, tớ thích.

Câu: Xưa cũ như Trái Đất rồi! - > Không thích.

Câu: Ví đem… chi nhường cho ai? - > Xuất sắc, thích.

Bài viết gợi ý: