Soạn bài tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.

I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

1. Đề văn tự sự.

- Lời văn đề (1) nêu ra những yêu cầu.

+ Kể bằng lời văn của em (hình thức)

+ Một câu chuyện (nội dung một sự việc).

- Các đề (3) (4) (5) (6) cũng là đề tự sự.

- Từ trọng tâm trong các đề :

+ Câu chuyện em thích, lời văn của em.

+ Người bạn tốt.

+ Kỉ niệm.

+ Sinh nhật.

+ Quê em.

+ Lớn.

+ Kể việc là đề (1) và (3)

+ kể người là (2) và (6)

+ Tường thuật là (4) và (5).

2. Cách làm bài văn tự sự.

- Xem SGK trang 69.

- Xem phần ghi nhớ SGK trang 48.

Bài viết gợi ý: