Soạn bài viết đoạn văn trình bày luận điểm

I. Trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận

1. Luận điểm trong các đoạn văn.

a. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của 4 phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

b. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng danh với tổ tiên ta ngày trước.

- Câu chủ đề có thể đặt ở đầu đoạn văn, cũng có thể đặt ở cuối đoạn văn.

- Đoạn a viết theo cách quy nạp (câu chủ đề nằm ở cuối đoạn, tóm lại ý của toàn đoạn).

- Đoạn b viết theo cách diễn dịch (câu chủ đề nằm ở đầu đoạn, các câu sau triển khai tiếp ý câu chủ đề).

2.

a.

- Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Lập luận phải chặt chẽ, hợp lý thì bài văn mới có sức thuyết phục.

- Luận điểm trong đoạn văn : ‘Cho thằng nhà giàu rước chó vào nhà, nó mới càng hiện chất chó đểu của giai cấp nó ra’.

- Cách lập luận : tác giả dùng phép tương phản.

b. Cách lập luận trong đoạn văn đã làm cho luận điểm trở nên sáng tỏ, chính xác và có sức thuyết phục mạnh mẽ.

c. Cách sắp xếp ý trong đoạn văn hợp lý. Nếu tác giả xếp nhận xét Nghị Quế ‘đùng đùng giở giọng chó má ngay với mẹ con chị Dậu’ lên trên và đưa nhận xét ‘vợ chồng địa chủ cũng … thích chó, yêu gia súc’ xuống dưới thì hiệu quả của đoạn văn sẽ không đúng trình tự trước sau của bản thân sự việc là làm nổi bật luận điểm ‘chất chó đểu của giai cấp nó’.

d. Trong đoạn văn, những cụm từ ‘chuyện chó con’, ‘giọng chó má’, ‘thằng nhà giàu rước chó vào nhà’, ‘chất chó đểu của giai cấp nó’ được xếp cạnh nhau làm cho sự trình bày luận điểm thêm chặt chẽ và hấp dẫn vì vừa xoay vào một ý tứ chung, vừa khiến bản thân thú vật của bọn địa chủ hiện ra thành hình ảnh rõ ràng, lí thú.

II. Luyện tập

1. Diễn đạt thành luận điểm ngắn gọn.

a. Trước hết là cần tránh lối viết dài dòng, lan man.

b. Ngoài việc mê viết, Nguyên Hồng còn thích truyền nghề cho bạn trẻ.

2.

- Luận điêm ‘Tế Hanh là một người tinh lắm’.

- Luận điểm ấy gồm 2 luận cứ :

+ Tế Hanh ghi được … quê hương.

+ Thơ Tế Hanh đưa ra … cảnh vật.

Các luận cứ đó được xếp đặt theo trình tự tăng tiến, luận cứ sau biểu hiện một mức độ tinh tế cao hơn so với luận cứ đầu. Nhờ đó người đọc có được hứng thú tăng thêm.

3. Các luận cứ của luận điểm ấy có thể được sắp xếp như sau :

- Văn giải thích được viết ra nhằm làm cho người đọc hiểu.

- Giải thích càng khó hiểu thì người viết càng khó đạt được mục đích.

- Ngược lại, giải thích càng dễ hiểu thì người đọc càng dễ lĩnh hội, dễ nhớ, dễ làm theo.

- Vì thế, văn giải thích không thể không viết cho dễ hiểu.

Bài viết gợi ý: