Phần I.

CÁC BÀI VĂN MẪU VÀ CÁC BÀI TẬP LUYỆN VIET VĂN THEO MẪU VĂN KỂ CHUYỆN

Đề 1. Trên đường đi học về em gặp một chị phụ nữ vừa bế con vừa mang xách nhiều đồ đạc. Em đã giúp cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy kể lại câu chuyện đó.

Đề 2. Em hãy kể lại câu chuyện Nàng tiên ốc, kết hợp vớỉ tả ngoại hình của các nhân vật.

Đề 3. Hãy tưởng tượng và kể vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật: bà mẹ bị ốm, người con của bà mẹ bằng tuổi em và một bà tiên.

Đề 4. Kể lại câu chuyện "Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca" bằng lời của cậu bé An-đrây-ca.

Đề 5. Kể lại câu chuyện: "Vua tàu thuỷ" Bạch Thái Bưỏi bằng lời của một chủ tàu Pháp hoặc người Hoa.

Đề 6. Hãy kể lại một việc tốt mà em đã làm hoặc chứng kiến.

Đề 7. Kể một câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu.

Đề 8. Lòng kiên trì là một trong nhũng yếu tố giúp chúng ta có được thành công trong học tập. Em hãy kể lại một câu chuyện có nội dung như thế.

Đề 9. Em đã nghe (hoặc đọc) rất nhiều câu chuyện nói về danh nhân. Hãy kể lại câu chuyện em thích nhất.

Đề 10. Hãy kể lại một kỉ niệm đáng nhớ trong đời học sinh của em hoặc của bạn em.

Đề 11. Kể lại câu chuyện một nhà khoa học hoặc một nghệ sĩ, danh thủ... nhờ gian khổ học tập nghiên cứu đã làm vẻ vang cho đất nước.

Đề 12. Em hây kể lại một câu chuyện nói về việc làm thể hiện nếp sống văn minh, lịch sự ỏ ngoài đường hay nơi công cộng.

Đề 13. Kể lại một câu chuyện em đã học (hoặc đã đọc), trong đó các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian.

VĂN MIÊU TẢ

TÀ ĐÓ VẬT

Đề 1. Tả chiếc cặp sách của em.(hoặc của bạn em).

Đề 2. Tả một đổ chơi mà em thích Đề 3. Tả cái bút chì của em

Đề 4. Em hãy tả cái bàn học ở lớp hoặc ở nhà của em.

Đề 5. Tả chiếc bút máy của em (hoặc của bạn em).

Đề 6. Em hãy tả lại cái trống trường em.

Bài viết gợi ý: