Chi tiết đề thi

chắt lomg7899+5516516

kiettannguyena6
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50437] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng là sai?

Câu 2 [49884] - [Loga.vn]

Chọn đáp đúng. Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất gọi là

Câu 3 [50410] - [Loga.vn]

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây là đúng đối với chất rắn vô định hình?

Câu 4 [50412] - [Loga.vn]

Chất rắn đa tinh thể có các đặc tính là 

Câu 5 [50465] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây khi nói về sự bay hơi của các chất lỏng là sai?

Câu 6 [49875] - [Loga.vn]

Khi vật rắn kim loại bị nung nóng thì khối lượng riêng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

Câu 7 [50414] - [Loga.vn]

Chất rắn nào là chất rắn vô định hình?

Câu 8 [49402] - [Loga.vn]

Chất rắn nào dưới đây, thuộc loại chất rắn kết tinh?

Câu 9 [50444] - [Loga.vn]

Giọt dầu có dạng khối cầu nằm lơ lửng trong dung dịch có cùng khối lượng riêng với nó vì

Câu 10 [50411] - [Loga.vn]

Chất rắn đơn tinh thể có các đặc tính là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook