Chi tiết đề thi

Đề Lý của Khoa

hoanghung12a7
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47517] - [Loga.vn]

Trong thí nghiêm Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe $S_1S_2$ = a có thể thay đổi (nhưng $S_1$ và $S_2$ luôn cách đều S). Xét điểm M trên mà, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng ∆a thì tại đó tương ứng là vân sáng bậc k hoặc 3k. Nếu tăng khoảng cách $S_1S_2$ thêm 2∆a thì tại M là:

Câu 2 [37508] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là \[{{\lambda }_{1}}=0,525\mu m;{{\lambda }_{2}}=0,675\mu m\]. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,2m. Hỏi trên màn quan sát, xét một vùng giao thoa bất kì có bề rộng L = 18mm thì có thể có tối đa bao nhiêu vân tối?

Câu 3 [45301] - [Loga.vn]

Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. A là điểm vật thật trên trục chính cách thấu kính 10 cm, A’ là ảnh của A. Người ta đã chứng minh được rằng AA’ là khoảng cách ngắn nhất và bằng

Câu 4 [45418] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20 cm dao động cùng pha . Bước sóng \[\lambda \] = 4 cm. Điểm M trên mặt nước nằm trên đường trung trực của A, B dao động cùng pha với nguồn. Giữa M và trung điểm I của đoạn AB còn có một điểm nữa dao động cùng pha với nguồn. Khoảng cách MI là

Câu 5 [35299] - [Loga.vn]

Một ống Rơn-ghen trong mỗi giây bức xạ ra \[N\text{ }=\text{ }{{3.10}^{14}}\] phôtôn. Những phôtôn có năng lượng trung bình ứng với bước sóng \[{{10}^{-10}}m.\] Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống là 50kV. Cường độ dòng điện chạy qua ống là 1,5 mA. Người ta gọi tỉ số giữa năng lượng bức xạ dưới dạng tia Rơn-ghen và năng lượng tiêu thụ của ống Rơn-ghen là hiệu suất của ống. Hiệu suất này xấp xỉ bằng:

Câu 6 [47573] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn $S_1$, $S_2$  cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình\[{{u}_{1}}={{u}_{2}}=A\cos (\omega t)\]. Bước sóng trên mặt nước do hai nguồn này tạo ra là \[\lambda \] = 4cm. Trên mặt nước, xét một vân giao thoa cực đại gần đường trung trực của $S_1S_2$  nhất; số điểm dao động cùng pha với $S_1$, $S_2$ nằm trên vân này và thuộc hình tròn đường kính $S_1S_2$ là   

           

Câu 7 [3305] - [Loga.vn]

Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30 cm, Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính của thấu kính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A và ảnh A' của nó qua thấu kính có đồ thị được biểu diễn như hình vẽ bên. Khoảng cách lớn nhất giữa vật sáng và ảnh của nó khi điểm sáng A dao động có giá trị gần với 

                                    

Câu 8 [47030] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách màn quan sát tới mặt phẳng chứa hai khe là 2,5 m. Ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc trong vùng khả kiến có bước sóng ${{\lambda }_{1}}$ và ${{\lambda }_{1}}+0,1\mu m$. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là 7,5 mm. Giá trị ${{\lambda }_{1}}$ là

Câu 9 [46821] - [Loga.vn]

Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm xác định bước sóng của chùm tia laze. Khoảng cách giữa hai khe là 0,15 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 80 cm. Vị trí các vân sáng, vân tối được đánh dấu trên tờ giấy trắng như hình vẽ. Dùng thước cặp đo được khoảng cách L = 14 mm. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm là

Câu 10 [34286] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng. Khe hẹp S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,64 λm; khoảng cách từ S đến màn chứa hai khe \[{{F}_{1}}~v\grave{a}\text{ }{{F}_{2}}~\] là 60 cm; biết \[{{F}_{1}}{{F}_{2}}=\text{ }a\text{ }=\text{ }0,3\] mm, khoảng cách từ \[{{F}_{1}}~v\grave{a}\text{ }{{F}_{2}}~\] đến màn quan sát là D = 1,5 m. Nguồn sáng Đ phải dịch chuyển một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu theo phương song song với màn quan sát để trên màn vị trí vân sáng bậc 2 trở thành vân tối thứ 2 ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook