Chi tiết đề thi

để ôn thi hki

tuan1204
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30526] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm. Khi vật cách vị trí biên 3 cm thì động năng của vật là

Câu 2 [42290] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha có biên độ lần lượt là\[{{A}_{1}}\] và \[{{A}_{2}}.\] Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 3 [6851] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 4 N/cm và vật nặng có khối lượng 1 kg. Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,04. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4 cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật đạt được khi dao động là:

Câu 4 [39533] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động chậm dần theo chiều âm đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc của con lắc bằng

Câu 5 [40838] - [Loga.vn]

Cho một con lắc lò xo có độ cứng là k, khối lượng vật m = 1 kg. Treo con lắc trên trần toa tàu ở ngay phía trên trục bánh xe. Chiều dài thanh ray là L = 12,5 m. Tàu chạy với vận tốc 54 km/h thì con lắc dao động mạnh nhất. Độ cứng của lò xo là

Câu 6 [39532] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ T = 2,4 s khi ở trên mặt đất. Biết rằng khối lượng Trái Đất lớn hơn khối lượng Mặt trăng 81 lần, và bán kính Trái đất lớn hơn bán kính mặt trăng 3,7 lần. Xem ảnh hưởng của nhiệt độ không đáng kể. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc khi đưa lên mặt trăng là

Câu 7 [38596] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có g = 9,8 m/$s^2$. Biết khối lượng của quả nặng m = 500 g, sức căng dây treo khi con lắc ở vị trí biên là 1,96 N. Lực căng dây treo khi con lắc đi qua vị trí cân bằng là:

Câu 8 [38889] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m được coi là chất điểm đang dao động điều hòa với tần số góc là ω dọc theo trục Ox. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Khi chất điểm có li độ x thì thế năng của vật là

Câu 9 [6849] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có g = 9,8 m/s2. Biết khối lượng của quả nặng m = 500 g, sức căng dây treo khi con lắc ở vị trí biên là 1,96 N. Lực căng dây treo khi con lắc đi qua vị trí cân bằng là:

Câu 10 [42220] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha có biên độ lần lượt là $A_1$ và $A_2$. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 11 [43950] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hoà. Biết độ cứng k = 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số là

Câu 12 [39329] - [Loga.vn]

Để xác định được sự biến đổi của điện trở theo nhiệt độ ta cần các dụng cụ đo gồm:

Câu 13 [39547] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ

Câu 14 [38448] - [Loga.vn]

Điểm sáng A trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30 cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A và ảnh A' của nó qua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là :

Câu 15 [43941] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m dao động điều hòa với tần số f và biên độ là A. Cơ năng của con lắc lò xo là

Câu 16 [45840] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà với phương trình \[x=8\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] (t đo bằng giây). Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian \[\Delta t=\frac{4}{3}s\] là

Câu 17 [30873] - [Loga.vn]

Chuyển động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=4\cos \left( 10t+\frac{\pi }{4} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=3\cos \left( 10t-\frac{3\pi }{4} \right)\,cm\].   Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

Câu 18 [29559] - [Loga.vn]

Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây sai?

Câu 19 [40758] - [Loga.vn]

Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là Α và \[A\sqrt{3}\] . Biên độ dao động tổng hợp bằng 2A khi độ lệch pha của hai dao động bằng

Câu 20 [30206] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu vật ở bên trái vị trí cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 0,01 rad, vật được truyền tốc độ π cm/s theo chiều từ trái sang phải. Chọn trục Ox nằm ngang, gốc O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương từ trái sang phải. Biết năng lượng dao động của con lắc là 0,1 mJ, khối lượng vật là 100 g, g = ${{\pi }^{2}}=10$ $m/{{s}^{2}}$ . Phương trình dao động của vật là

Câu 21 [38074] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là

Câu 22 [42208] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,4 s và biên độ là 10 cm. Động năng của vật khi qua vị trí cân bằng là 500 mJ. Lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10.\] Khối lượng của vật bằng

Câu 23 [38436] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là $A_1$ = 6 cm và $A_2$ = 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp A của vật không thể có giá trị nào sau đây ?

Câu 24 [39520] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài 56 cm dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do \[g\text{ }=\text{ }9,8m/{{s}^{2}}.\] Chu kì dao động của con lắc

Câu 25 [39463] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc \[{{\alpha }_{0}}=\text{ }0,1\] rad tại nơi có \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài s = \[5\sqrt{3}\] cm với vận tốc v = 20 cm/s. Độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật khi nó đi qua vị trí có li độ 4 cm là

Câu 26 [14800] - [Loga.vn]

Hai chất điểm (1) và (2) có cùng khối lượng, dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, có vị trí cân bằng cùng thuộc một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo. Đồ thị sự phụ thuộc của li độ vào thời gian của hai chất điểm như hình bên. Tại thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ hai kể từ lúc ban đầu t = 0, tỉ số động năng của hai chất điểm \[\frac{{{\text{W}}_{d1}}}{{{\text{W}}_{d2}}}\] bằng :

Câu 27 [41938] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa. Gọi $t_1$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 0,5A và $t_2$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ 0,5A đến biên dương. Ta có

Câu 28 [34519] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm gắn vào một vật nặng có khối lượng m = 200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] .Khi lò xo có chiều dài 18 cm thì vận tốc của vật bằng 0 và lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là

Câu 29 [38381] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Chiều dài dây treo của con lắc bằng

Câu 30 [39605] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là $x_1$ = 10cos(4πt + π/3)cm và $x_2$ = 10\[\sqrt{2}\]cos(4πt + π/12)cm. Hai chất điểm cách nhau 5 cm ở thời điểm lần thứ 2017 kể từ lúc t = 0 lần lượt là

Câu 31 [47458] - [Loga.vn]

Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại một phòng thí nghiệm, một học sinh đo được chiều dài của con lắc đơn ℓ = 800 ± 1 mm thì chu kì dao động là T = l,80 ± 0,02 s. Bỏ qua sai số của π, lấy π = 3,14. Sai số của phép đo trên gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau

Câu 32 [36314] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang, có độ cứng k = 2 N/cm, dao động điều hòa với phương trình x = 6sin(wt – 0,5π) cm. Kể từ lúc t = 0 đến thời điểm \[t=\frac{4}{30}\] s vật đi được quãng đường dài 9 cm. Lấy π2 = 10, khối lượng của vật bằng

Câu 33 [41949] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng K gắn vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, vị trí mà động năng bằng ba lần thế năng

Câu 34 [29568] - [Loga.vn]

Dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có biên độ bằng biên độ của mỗi dao động thành phần khi hai dao động thành phần

Câu 35 [38970] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn treo vật nhỏ m = 0,01kg tích điện q = + 5µC. Con lắc dao động điều hòa với biên độ góc rad trong điện trường đều có \[E\text{ }=\text{ }{{2.10}^{4}}V/m,\] véc tơ E thẳng đứng hướng xuống. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10m/{{s}^{2}}.\] Lực căng dây treo tại vị trí con lắc có li độ góc \[\alpha \text{ }=\text{ }\pm 0,5{{\alpha }_{0}}\] xấp xỉ bằng:

Câu 36 [37804] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acos\[\omega \]t. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy \[{{\pi }^{2}}=10.\] Lò xo của con lắc có độ cứng bằng

Câu 37 [46856] - [Loga.vn]

Hai dao động cùng phương lần lượt có phương trình.

${{x}_{1}}=8\cos \left( 4\pi t-\frac{\pi }{2} \right)$ cm và ${{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{3} \right)$ cm.

Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình $x=A\cos \left( 4\pi t-\varphi  \right)$ cm. Thay đổi A2 đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì giá trị của $\varphi $ là

Câu 38 [38338] - [Loga.vn]

Ba con lắc lò xo giống hệt nhau, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và cơ năng W. Chọn gốc thế năng tại O. Gọi \[{{W}_{d1}},\text{ }{{W}_{d2}},\text{ }{{W}_{d3}}\] lần lượt là động năng của ba con lắc. Tại thời điểm t, li độ và động năng của các vật nhỏ thỏa mãn \[x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}=\frac{n}{4}{{A}^{2}}\] và \[{{W}_{d1}}+\text{ }{{W}_{d2}}+\text{ }{{W}_{d3}}=\text{ }W.\] Giá trị của n là

Câu 39 [44537] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, trong khoảng thời gian 7 giây vật đi được quãng đường lớn nhất là 5A. Tính chu kì dao động của vật

Câu 40 [45843] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 0,4 kg được treo vào lò xo có độ cứng 80 N/m. Vật được kéo theo phương thẳng đứng sao cho lò xo dãn 15 cm rồi thả cho dao động, cho \[g\text{ }=\text{ }{{\pi }^{2}}~=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}~.\] Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng có giá trị gần nhất là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook