Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Toán trường THPT Phan Bội Châu - Nghệ An lần 1 có lời giải chi tiết

ctvtoan1
10 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41768] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị trong hình vẽ bên.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \[\left| f\left( x \right) \right|=m\] có đúng hai nghiệm phân biệt.

Câu 2 [41767] - [Loga.vn]

Số nghiệm thuộc đoạn \[\left[ 0;\frac{5\pi }{2} \right]\] của phương trình \[2\sin x-1=0\] là

Câu 3 [41766] - [Loga.vn]

Cho mặt cầu\[\left( S \right),\] bán kính R. Hình nón \[\left( N \right)\] thay đổi có đỉnh và đường tròn đáy thuộc mặt cầu \[\left( S \right).\] Tính thể tích lớn nhất của khối nón \[\left( N \right)\].

Câu 4 [41765] - [Loga.vn]

Biết đồ thị hàm số \[y={{x}^{4}}-\left( m-1 \right){{x}^{2}}+{{m}^{2}}-m-1\] cắt trục hoành tại đúng ba điểm phân biệt. Khi đó giá trị của tham số m thuộc khoảng :

Câu 5 [41764] - [Loga.vn]

Cho hình thang vuông \[ABCD\] tại A và \[D,AD=CD=a,AB=2a.\] Quay hình thang \[ABCD\] xung quanh đường thẳng \[CD\]. Thể tích khối tròn xoay thu được là :

Câu 6 [41763] - [Loga.vn]

Cho đồ thị \[\left( C \right):y={{3}^{x}}\]. Khẳng định nào dưới đây là sai?   

Câu 7 [41762] - [Loga.vn]

Cho đa giác đều 20 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 3 đỉnh. Tính xác suất để 3 đỉnh đó là 3 đỉnh của một tam giác vuông không cân.

Câu 8 [41671] - [Loga.vn]

Cho tứ diện \[ABCD\] có thể tích là \[V\]. Điểm \[M\] thay đổi trong tam giác \[BCD\]. Các đường thẳng qua M và song song với \[AB,AC,AD\] lần lượt cắt các mặt phẳng \[\left( ACD \right),\left( ABD \right),\left( ABC \right)\] tại \[N,P,Q\]. Giá trị lớn nhất của thể tích khối đa diện \[MNPQ\] là :

Câu 9 [41666] - [Loga.vn]

Cho khối lăng trụ \[ABC.A'B'C'\] có thể tích là \[V\]. Điểm \[M\] là trung điểm của cạnh \[AA'\]. Tính theo \[V\] thể tích khối chóp \[M.BCC'B'\].

Câu 10 [41661] - [Loga.vn]

Cho quả địa cầu có độ dài đường kinh tuyến \[30{}^\circ \] Đông là \[40\pi \] cm. Độ dài đường xích đạo là:

Câu 11 [41645] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+1\]. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

Câu 12 [41639] - [Loga.vn]

Tìm hệ số của \[{{x}^{3}}\] trong khai triển \[{{\left( 1-2x \right)}^{10}}\]

Câu 13 [41633] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABC\] có SA vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông cân tại B, biết \[SA=AC=2a.\] Tính thể tích khối chóp \[S.ABC\].

Câu 14 [41604] - [Loga.vn]

Hàm số \[F\left( x \right)=\cos 3x\] là nguyên hàm của hàm số:

Câu 15 [41603] - [Loga.vn]

Nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right)=x\sin x\] là:

Câu 16 [41602] - [Loga.vn]

Cho khối tứ diện \[ABCD\] có thể tích V. Gọi \[{{G}_{1}},{{G}_{2}},{{G}_{3}},{{G}_{4}}\] là trọng tâm của 4 mặt của tứ diện \[ABCD\]. Thể tích của khối tứ diện \[{{G}_{1}}{{G}_{2}}{{G}_{3}}{{G}_{4}}\] .

Câu 17 [41599] - [Loga.vn]

Trong các hàm số \[y=\frac{x-1}{3x+2},\,\,y={{5}^{x}},\,\,y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+3x-1,\,\,y=\tan x+x\] có bao nhiêu hàm số đồng biến trên \[\mathbb{R}\].

Câu 18 [41598] - [Loga.vn]

Cho \[F\left( x \right)\] là một nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right)=x\ln x.\] Tính \[F''\left( x \right)\].

Câu 19 [41595] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm \[F\left( x \right)\] của hàm số \[f\left( x \right)={{e}^{2x}},\] biết \[F\left( 0 \right)=1\].

Câu 20 [41593] - [Loga.vn]

Biết điểm \[M\left( 0;4 \right)\] là điểm cực đại của đồ thị hàm số \[f\left( x \right)={{x}^{3}}+a{{x}^{2}}+bx+{{a}^{2}}.\] Tính \[f\left( 3 \right)\].

Câu 21 [41590] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị \[y=\frac{2x-1}{x-1}\] tại điểm \[A\left( 2;3 \right)\] là :

Câu 22 [41588] - [Loga.vn]

Cho \[{{\log }_{3}}\left( a+1 \right)=3\]. Tính \[{{3}^{{{\log }_{9}}\left( a-1 \right)}}\]

Câu 23 [41586] - [Loga.vn]

Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh 2a. Mặt phẳng \[\left( P \right)\] song song với trục và cách trục một khoảng \[\frac{a}{2}\]. Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi \[\left( P \right)\]

Câu 24 [41582] - [Loga.vn]

Tính thể tích của khối lăng trụ đều \[ABC.A'B'C'\] có \[AB=AA'=a\].

Câu 25 [41580] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên ?

Câu 26 [41577] - [Loga.vn]

Tính \[\lim \frac{1-2n}{3n+1}\].

Câu 27 [41571] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định của hàm số\[y=\frac{1}{{{\log }_{2}}\left( 5-x \right)}\].

Câu 28 [41567] - [Loga.vn]

Cho hai cấp số cộng \[\left( {{a}_{n}} \right):{{a}_{1}}=4;{{a}_{2}}=7;...;{{a}_{100}}\] và \[\left( {{b}_{n}} \right):{{b}_{1}}=1;{{b}_{2}}=6;...;{{b}_{100}}\]. Hỏi có bao nhiêu số có mặt đồng thời trong cả hai dãy số trên ?

Câu 29 [41563] - [Loga.vn]

Thể tích khối bát diện đều cạnh a là:

Câu 30 [41559] - [Loga.vn]

Cho hàm số . Tìm m để hàm số đã cho liên tục tại \[x=1\]

Câu 31 [41556] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số \[y=\frac{\sqrt{m{{x}^{2}}+1}+{{x}^{2}}}{x\left( x-1 \right)}\] có hai đường tiệm cận ngang.

Câu 32 [41554] - [Loga.vn]

Ông A vay ngân hàng 96 triệu đồng với lãi suất 1% một tháng theo hình thức mỗi tháng trả góp số tiền giống nhau sao cho sau đúng 2 năm thì hết nợ. Hỏi số tiền ông phải trả hàng tháng là bao nhiêu ? (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).

Câu 33 [41553] - [Loga.vn]

Tổng các nghiệm của phương trình \[\log _{2}^{2}x-{{\log }_{2}}9.{{\log }_{2}}x=3\] là :

Câu 34 [41551] - [Loga.vn]

Trong không gian, tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Câu 35 [41550] - [Loga.vn]

Tìm hàm số lẻ trong các hàm số sau.

Câu 36 [41549] - [Loga.vn]

Cho hình chóp đều \[S.ABCD\] có tất cả các cạnh bằng a, điểm M thuộc cạnh SC sao cho \[SM=2MC\]. Mặt phẳng \[\left( P \right)\] chứa AM và song song với BD. Tính diện tích thiết diện của hình chóp \[S.ABCD\] cắt bởi \[\left( P \right)\].

Câu 37 [41548] - [Loga.vn]

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

Câu 38 [41547] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABC\] có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC vuông tại B. Biết \[SA=AB=BC.\] Tính góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng \[\left( SAC \right)\].

Câu 39 [41546] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{e}^{x}}\left( {{x}^{2}}+mx \right)\]. Biết \[y'\left( 0 \right)=1.\] Tính \[y'\left( 1 \right)\]

Câu 40 [41545] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-1\] trên đoạn \[\left[ -1;1 \right]\] là :

Câu 41 [41544] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị \[y=f'\left( x \right)\] như hình vẽ. Khi đó số điểm cực trị của hàm số .

Câu 42 [41543] - [Loga.vn]

Giá trị cực tiểu của hàm số \[y={{e}^{x}}\left( {{x}^{2}}-3 \right)\] là:

Câu 43 [41542] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số \[y=\sqrt{5-m\sin x-\left( m+1 \right)\cos x}\] xác định trên \[\mathbb{R}\] ?

Câu 44 [41541] - [Loga.vn]

Cho mặt cầu \[\left( S \right)\] tâm O, bán kính bằng 2 và mặt phẳng \[\left( P \right)\]. Khoảng cách từ O đến \[\left( P \right)\] bằng 4. Từ điểm M thay đổi trên \[\left( P \right)\] kẻ các tiếp tuyến \[MA,\,\,MB,\,\,MC\] tới \[\left( S \right)\] với \[A,B,C\] là các tiếp điểm. Biết mặt phẳng \[\left( ABC \right)\] luôn đi qua một điểm I cố định. Tính độ dài đoạn OI.

Câu 45 [41540] - [Loga.vn]

Cho hình trụ có chiều cao bằng 2a, bán kính đáy bằng a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

Câu 46 [41539] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình \[{{3}^{2x-1}}>27\] là:

Câu 47 [41538] - [Loga.vn]

Tô màu các cạnh của hình vuông ABCD bởi 6 màu khác nhau sao cho mỗi cạnh được tô bởi một màu và hai cạnh kề nhau thì tô bởi hai màu khác nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách tô ?

Câu 48 [41537] - [Loga.vn]

Cho \[{{\log }_{ab}}b=3\] (với \[a > 0,\,\,b > 0,\,\,ab\ne 1\]). Tính \[{{\log }_{\sqrt{ab}}}\left( \frac{a}{{{b}^{2}}} \right)\].

Câu 49 [41536] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABCD\] có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của\[SD,N\] là trọng tâm tam giác SAB. Đường thẳng MN cắt mặt phẳng \[\left( SBC \right)\] tại điểm I. Tính tỉ số \[\frac{IN}{IM}\].

Câu 50 [41535] - [Loga.vn]

Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số \[y=\left| {{x}^{2}}-2x+m \right|\] trên đoạn \[\left[ -1;2 \right]\] bằng 5.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook