Chi tiết đề thi

ghê lắm đừng làm

hoanghung12a7
4 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [40405] - [Loga.vn]

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang dao động với chu kì 4π μs. Biết cường độ dòng điện cực đại là 2 mA và hiệu điện thế cực đại là 2 V. Điện dung của tụ điện bằng

Câu 2 [41272] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t+\varphi \right)\,V\] vào hai đầu mạch gồm một cuộn dây nối tiếp với tụ C thay đổi được. Khi C = $C_1$ thì độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp hai đầu mạch là 6$0^0$ và khi đó mạch tiêu thụ một công suất 50 W. Điều chỉnh C để công suất tiêu thụ của mạch cực đại là

Câu 3 [32840] - [Loga.vn]

Cho mạch dao động gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện ${{C}_{1}}$  thì mạch thu được sóng điện từ có tần số ${{f}_{1}}$ , thay tụ trên bằng tụ ${{C}_{2}}$  thì mạch thu được sóng điện từ có tần số ${{f}_{2}}$ . Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có tần số là bao nhiêu?

Câu 4 [42184] - [Loga.vn]

Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 5 μF.Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 12 V. Tính độ lớn điện áp giữa hai bản tụ khi độ lớn của cường độ dòng điện là \[0,04\sqrt{5}\] A.

Câu 5 [42256] - [Loga.vn]

Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là $T_1$; của mạch thứ hai là $T_2$=3$T_1$. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại $Q_0$. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

Câu 6 [47506] - [Loga.vn]

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện dung của tụ điện có thể điều chỉnh từ 200pF đến 600pF và độ tự cảm của cuộn dây có thể điều chỉnh từ 0,01mH đến 0,1mH. Bước sóng điện từ trong không khí mà máy có thể thu được

Câu 7 [44772] - [Loga.vn]

 

Cho mạch điện như hình vẽ nguồn điện có suất điện động $\xi =12V$, điện trở trong $1\Omega $, ${{R}_{2}}=12\Omega $ là bình điện phân đựng dung dịch $AgN{{O}_{3}}$ với điện cực Anôt là bạc, ${{R}_{1}}=3\Omega $, ${{R}_{3}}=6\Omega $ . Cho Ag có A=108g/mol, n = 1. Khối lượng Ag bám vào catot sau 16 phút 5 giây là

Câu 8 [47795] - [Loga.vn]

Một sóng điện từ có tần số 30Hz thì có bước sóng là

Câu 9 [34727] - [Loga.vn]

Thực hiện thí nghiệm I –âng về giao thoa với nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp làm 0,5 mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,5 mm có vân tối thứ 5 kể từ vân trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, đi chuyên dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân sáng thứ hai thì khoảng cách dịch màn 0,5m. Bước sóng λ bằng

Câu 10 [47613] - [Loga.vn]

Thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ màn đến hai khe 1,2 m, tại điểm M là vân tối thứ 5. Di chuyển màn dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn thì tại M là vân sáng bậc 6. Vị trí vân trung tâm không đổi. Màn di chuyển

Câu 11 [47697] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 0,5 μm. Trên màn, khoảng cách từ vân sáng bậc một tới vân tối thứ ba là

Câu 12 [34527] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc gồm ánh sáng đỏ có bước sóng 684nm và ánh sáng lam có bước sóng 456nm. Trong khoảng giữa hai vân sáng có màu cùng màu với vân sáng trung tâm, nếu đếm được 6 vân sáng màu lam thì số vân sáng màu đỏ là

Câu 13 [47614] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=704\text{ }nm\] và\[{{\lambda }_{2}}=\text{ }440\text{ }nm\]. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm, số vân sáng khác màu với vân trung tâm là

Câu 14 [47877] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng tương ứng là \[{{\lambda }_{1}}\] \[{{\lambda }_{2}}\] , với \[{{\lambda }_{2}}\] = 1,625\[{{\lambda }_{1}}\] . Hai điểm M, N gần nhau nhất trên miền giao thoa đều có cùng đặc điểm là tại  các điểm này, vân sáng của bức xạ \[{{\lambda }_{2}}\] trùng với vân tối của bức xạ  \[{{\lambda }_{1}}\]. Trong khoảng giữa hai điểm M, N, số vân sáng đơn sắc của bức xạ \[{{\lambda }_{2}}\] là:

 

Câu 15 [3861] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc hai và vân sáng bậc năm cùng một phía vân trung tâm là 3 mm. Số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa MN có bề rộng 11 mm (M ở trên vân trung tâm) là

Câu 16 [40392] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

Câu 17 [34512] - [Loga.vn]

Tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới bằng \[{{60}^{0}}\]  thì góc khúc xạ bằng \[{{30}^{0}}\] . Để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng chiếu từ chất lỏng ra không khí thì góc tới i có giá trị thoả mãn

Câu 18 [54811] - [Loga.vn]

Vật sáng AB đặt song song với màn và cách mạng 100 cm. Người ta giữ cố định vật và màn, đồng thời dịch chuyển một thấu kính trong khoảng giữa vật và màn sao cho trục chính của thấu kính luôn vuông góc với màn. Khi đó có 2 vị trí của thấu kính đều cho ảnh rõ nét trên màn. Ảnh này cao gấp 16 lần ảnh kia. Tiêu cự của thấu kính bằng

Câu 19 [40413] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm). Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe \[{{S}_{1}},\text{ }{{S}_{2}}~\] đến điểm M bằng:

Câu 20 [45488] - [Loga.vn]

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

Câu 21 [34278] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N sang quỹ đạo L thì lực hút giữa êlectron và hạt nhân

Câu 22 [54814] - [Loga.vn]

Hạt nhân X phóng xạ α để tạo thành hạt nhân Y theo phương trình\[X\text{ }\to \text{ }\alpha \text{ }+\text{ }Y\] . Người ta nghiên cứu một mẫu chất, sự phụ thuộc của số hạt nhân \[X\text{ }\left( {{N}_{X}} \right)\] và số hạt nhân \[Y\left( {{N}_{Y}} \right)\] trong mẫu chất đó theo thời gian được cho như trên đồ thị. Hạt nhân X có chu kì bán rã bằng

Câu 23 [34514] - [Loga.vn]

Cho nguồn laze phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45µm với công suất 1,2W. Trong mỗi giây, số photon do chùm sáng phát ra là

Câu 24 [31714] - [Loga.vn]

Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện ${{\lambda }_{0}}$ . Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng ${{\lambda }_{1}}$ = 0,4 μm và ${{\lambda }_{2}}$ = 0,5 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bắn ra khác nhau 1,5 lần. Cho biết năng lượng của một photon khi chiếu tới bề mặt catốt của tế bào quang điện thì bị hấp thụ hoàn toàn, năng lượng đó dùng để cung cấp cho electron ở bề mặt công thoát và cung cấp cho electron đó một động năng ban đầu cực đại. Giới hạn quang điện ${{\lambda }_{0}}$ là

Câu 25 [47727] - [Loga.vn]

Bắn hạt proton có động năng 6 MeV vào hạt nhân \[{}_{4}^{9}Be\]đang đứng yên. Phản ứng tạo hạt anpha và hạt nhân Li. Biết hạt anpha sinh ra bay vuông góc với phương chuyển động ban đầu của proton và có động năng 4,5 MeV. Coi khối lượng mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Phản ứng này

Câu 26 [44843] - [Loga.vn]

Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất, là đồng vị phân rã β- tạo thành chất Y bền, với chu kì bán rã 18 ngày. Sau thời gian t, trong mẫu chất tồn tại cả hai loại X và Y. Tỉ lệ khối lượng chất X so với khối lượng chất Y là 5/3. Coi tỉ số khối lượng giữa các nguyên tử bằng tỉ số số khối giữa chúng. Giá trị của t gần với giá trị nào sau đây nhất?

Câu 27 [45759] - [Loga.vn]

Trong y học, ngưòi ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để "đốt" các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 4 mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 3.1019 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm3 mô là 2,548 J. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Giá trị của λ là

Câu 28 [46349] - [Loga.vn]

Vệ tinh Vinasat-1 là một vệ tinh địa tĩnh bay quanh Trái Đất ở độ cao 35786km so với mặt đất. Coi Trái Đất là một quả cầu có bán kính 6378km. Nếu bỏ qua thời gian xử lý tín hiệu sóng điện từ trên vệ tinh thì thời gian truyền sóng điện từ lớn nhất giữa hai vị trí trên mặt đất thông qua vệ tinh xấp xỉ bằng

Câu 29 [46304] - [Loga.vn]

Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm. Khi đeo một kính có tiêu cự - 100 cm sát mắt, người này nhìn được các vật từ

Câu 30 [47250] - [Loga.vn]

Một hạt nhân có khối lượng nghỉ $m_0$ đang đứng yên thì vỡ thành 2 mảnh có khối lượng nghỉ $m_{01}$$m_{02}$ chuyển động với tốc độ tương ứng là 0,6c và 0,8c. Bỏ qua năng lượng liên kết giữa hai mảnh. Tìm hệ thức đúng

Câu 31 [36347] - [Loga.vn]

Trên dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA, biết điện tích của electron có độ lớn \[1,{{6.10}^{-19}}C.\] Trong 1 phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là

Câu 32 [45743] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi ro là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng

L có giá trị là

Câu 33 [45497] - [Loga.vn]

Dùng một hạt $\alpha $ có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân ${}_{7}^{14}N$ đang đứng yên gây ra phản ứng $\alpha +{}_{7}^{14}N\to {}_{1}^{1}p+{}_{8}^{17}O$ . Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt $\alpha $ . Cho khối lượng các hạt nhân: ${{m}_{\alpha }}$ = 4,0015u; $m_P$ = 1,0073u; $m_{N14}$ = 13,9992u; $m_{O17}$=16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/$c^2$. Động năng của hạt nhân ${}_{8}^{7}O$ là

Câu 34 [45667] - [Loga.vn]

Đồng vị ${}_{92}^{238}U$ sau một chuỗi các phân rã thì biến thành chì ${}_{82}^{206}Pb$ bền, với chu kì bán rã T = 4,47 tỉ năm. Ban đầu có một mẫu chất 238U nguyên chất. Sau 2 tỉ năm thì trong mẫu chất có lẫn chì 206Pb với khối lượng Giả sử toàn bộ lượng chì đó đều là sản phẩm phân rã từ 238U. Khối lượng 238U ban đầu là

Câu 35 [47474] - [Loga.vn]

Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm $t_1$ tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là \[\frac{2018}{2017}.\] . Tại thời điểm $t_2$ = $t_1$ + 2T thì tỉ lệ đó là

Câu 36 [45390] - [Loga.vn]

Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng ${{\lambda }_{0}}/3$ vào kim loại này. Cho rằng năng lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là

Câu 37 [45660] - [Loga.vn]

Trong phản ứng hạt nhân ${}_{1}^{2}H+{}_{1}^{2}H\to {}_{2}^{3}He+{}_{0}^{1}n,$hai hạt nhân ${}_{1}^{2}H$ có động năng như nhau K1, động năng của hạt nhân ${}_{2}^{3}H$ và nơtrôn lần lượt là K2 và K3. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 38 [35280] - [Loga.vn]

Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hidrô, electron chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữ hạt nhân và electron. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng K lên quỹ đạo dừng N thì tốc độ góc của nó đã

Câu 39 [11534] - [Loga.vn]

Người ta dùng một proton bắn phá hạt nhân X đang đứng yên tạo thành hai hạt α. Biết rằng các hạt α bay ra với cùng tốc độ và các vectơ vận tốc của chúng hợp với nhau một góc β. Góc β có thể nhận giá trị bằng

Câu 40 [46022] - [Loga.vn]

Mức năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hidro là $E_n$ = -13,6/$n^2$ (eV) với n =1,2,3. . . . Một electron có động năng 12,4 eV đến va chạm với nguyên tử hidro đang đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm, nguyên tử hidro vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron còn lại là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook