Chi tiết đề thi

kiểm tra chương 1

708225256470391
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61865] - [Loga.vn]

Câu 24: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1s ở nơi có gia tốc trọng trường Chiều dài con g=10 m/s2lắc là:

Câu 2 [57721] - [Loga.vn]

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai ?

Câu 3 [4625] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng cộng hưởng:

Câu 4 [62754] - [Loga.vn]

Xét một dao động điều hòa trên trục Ox. Trong trường hợp nào dưới đây hợp lực tác dụng lên vật luôn cùng chiều với chiều chuyển động.

Câu 5 [39704] - [Loga.vn]

Nếu một con lắc lò xo mà độ cứng của lò xo tăng lên 8 lần, khối lượng của lò xo giảm đi 2 lần thì tần số sẽ

Câu 6 [62733] - [Loga.vn]

Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 7 [57797] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳn đứng, độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m = 500 g. Khi vật cân bằng lò xo dãn:

Câu 8 [57801] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí gia tốc có độ lớn bằng một nửa độ lớn cực đại là:

Câu 9 [40776] - [Loga.vn]

Dao động cưỡng bức có tần số bằng

Câu 10 [59566] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà với phương trìnhX= 8cos(π/3t-π/3) . Khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao động (t = 0) đến khi vật đi được quãng đường 64 cm là

Câu 11 [6842] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm liên tiếp động năng bằng thế năng là 0,2 s. Chu kì dao động của con lắc là:

Câu 12 [59779] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 13 [35904] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc dao động của con lắc là

Câu 14 [16220] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. Chu kỳ dao động của con lắc là

Câu 15 [56908] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi

Câu 16 [62717] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa thì

Câu 17 [57710] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l = 1,75m, vật nặng có khối lượng m = 200g dao động điều hòa tại nơi có $g=10m/{{s}^{2}}$, với biên độ góc ${{\alpha }_{0}}=0,12rad$. Động năng của con lắc tại li độ góc $\alpha =0,05rad$ gần bằng

Câu 18 [53065] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 19 [64293] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng:

Câu 20 [46296] - [Loga.vn]

Một cần rung dao động với tần số 20 Hz tạo ra trên mặt nước những gợn lồi và gợn lõm là những đường tròn đồng tâm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở cùng một thời điểm, hai gợn lồi liên tiếp (tính từ cần rung) có đường kính chênh lệch nhau

Câu 21 [43941] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m dao động điều hòa với tần số f và biên độ là A. Cơ năng của con lắc lò xo là

Câu 22 [38525] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà trên Ox, theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian 0,1s thì động năng lại bằng thế năng. Tại t = 0 vật có li độ \[x=-1,5\sqrt{3}\] cm và nó đang đi theo chiều âm của trục Ox với tốc độ là 7,5π cm/s. Phương trình dao động là :

Câu 23 [43780] - [Loga.vn]

Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài $l_1$ dao động với tần số 3Hz, con lắc đơn có chiều dài $l_2$ dao động với tần số 4 Hz. Con lắc có chiều dài $l_1$ + $l_2$ sẽ dao động với tần số là

Câu 24 [35981] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài 20 cm dao động với biên độ góc $6^0$ tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/$s^2$. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí có li độ góc $3^0$ theo chiều âm. Phương trình dao động của con lắc là:

Câu 25 [29562] - [Loga.vn]

Phương trình dao động của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ lần lượt là: ${{\text{x}}_{\text{1}}}$ = 3cos$\left( \text{ }\!\!\pi\!\!\text{ t+}\frac{\text{2 }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{3}} \right)$ cm và ${{\text{x}}_{\text{2}}}$ = 4cos$\left( \text{ }\!\!\pi\!\!\text{ t+ }\!\!\alpha\!\!\text{ } \right)$ cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng 5 khi $\text{ }\!\!\alpha\!\!\text{ }$ có giá trị là

Câu 26 [41432] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà với phương trình \[x=8\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] (t đo bằng giây). Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian \[\Delta t=\frac{4}{3}s\] là

Câu 27 [55912] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đầu trên cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m. Chọn trục Ox có gốc O tại vị trí cân bằng, phương thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì thu được đồ thị theo thời gian của lực đàn hồi và li độ như hình vẽ. Lấy g =\[{{\pi }^{2~}}m/{{s}^{2}}\] . Lực kéo về cực đại tác dụng vào vật bằng

Câu 28 [42016] - [Loga.vn]

Khi nói về vật dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 29 [31619] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 4,5 cm và 6,0 cm, lệch pha nhau π .Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:

Câu 30 [30526] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm. Khi vật cách vị trí biên 3 cm thì động năng của vật là

Câu 31 [38599] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài 20 cm dao động với biên độ góc $6^0$ tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/$s^2$. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí có li độ góc $3^0$ theo chiều âm. Phương trình dao động của con lắc là:

Câu 32 [44834] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc $v=10\pi \cos \left( 2\pi t+0,5\pi \right)$ (cm/s) (t tính bằng s) thì

(a) quỹ đạo dao động dài 20 cm.

(b) tốc độ cực đại của vật là 5 cm/s.

(c) gia tốc của vật có độ lớn cực đại là 20π2 cm/s2.

(d) tần số của dao động là 2 Hz.

(e) tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 20 cm/s.

(f) tại thời điểm ban đầu (t = 0), vật đi qua vị trí cân bằng.

Trong các phát biểu trên, phát biểu đúng là?

Câu 33 [36205] - [Loga.vn]

Hai con lắc dơn có chu kì T1 = 2,0 s và T2 = 3,0 s. Tính chu kì con lắc đơn có độ dài bằng tổng chiều dài hai con lắc nói trên?

Câu 34 [38310] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau và có biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}},\text{ }{{A}_{2}}.\] Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 35 [37627] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + 0,5A) cm với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng

Câu 36 [41422] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa. Gọi $t_1$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 0,5A và $t_2$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ 0,5A đến biên dương. Ta có

Câu 37 [45840] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà với phương trình \[x=8\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] (t đo bằng giây). Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian \[\Delta t=\frac{4}{3}s\] là

Câu 38 [39618] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 0,01 N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 1$0^{-3}$ N. Lấy $π^2$ = 10. Sau 21,4 s dao động, tốc độ lớn nhất còn lại của vật chỉ có thể là

Câu 39 [41938] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa. Gọi $t_1$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 0,5A và $t_2$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ 0,5A đến biên dương. Ta có

Câu 40 [29575] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là ${{\text{x}}_{\text{1}}}$ = 10cos$\left( \text{4 }\!\!\pi\!\!\text{ t+}\frac{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{3}} \right)$ cm và ${{\text{x}}_{\text{2}}}$ =$10\sqrt{2}$cos$\left( \text{4 }\!\!\pi\!\!\text{ t+}\frac{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{12}} \right)$ cm. Hai chất điểm cách nhau 5cm ở thời điểm lần thứ 2017 kể từ lúc t = 0 lần lượt là:

Câu 41 [52378] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m = 2g một dây treo mảnh, chiều  dài l, được kích thích cho dao động điều hòa, Trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện được 40 dao động. Khi tăng chiều dài con lắc thêm một đoạn 7,9cm thì cũng trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện được 39 dao động. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8m/$$${{s}^{2}}$ . Để con lắc với chiều dài tăng thêm cùng chu kỳ dao động với con lắc chiều dài l, người ta truyền cho vật điện tích q = + 0,5.$$${{10}^{-8}}$ C rồi cho dao động điều hòa trong một điện trường đều đường sức thẳng đứng. Vecto cường độ điện trường này

Câu 42 [54815] - [Loga.vn]

Trên mặt phẳng ngang nhẵn có một điểm sáng S chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 5 cm với tốc độ góc \[10\pi \]  rad/s. Cũng trên mặt phẳng đó, một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang sao cho trục của lò xo trùng với một đường kính của đường tròn tâm O. Vị trí cân bằng của vật nhỏ của con lắc trùng với tâm O của đường tròn. Biết lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng m = 100 g. Tại một thời điểm nào đó, điểm sáng S đang đi qua vị trí như trên hình vẽ, còn vật nhỏ m đang có tốc độ cực đại\[{{v}_{max}}=\text{ }50\pi \text{ }cm/s\] . Khoảng cách lớn nhất giữa điểm sáng S và vật nhỏ trong quá trình chuyển động xấp xỉ bằng

Câu 43 [38737] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang với lò xo có độ cứng k=12,5N/m, vật nặng khối lượng m=50g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là µ. Đưa vật đến vị trí lò xo nén 10cm rồi buông nhẹ. Sau 4/15 s kể từ lúc vật bắt đầu dao động, vật qua vị trí lò xo dãn 4,5cm lần thứ hai. Lấy π2=10. Hệ số ma sát µ là

Câu 44 [44811] - [Loga.vn]

Một sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn, chiều dài 1 m được cắt làm hai phần làm hai con lắc đơn, dao động điều hòa cùng biên độ góc $α_m$ tại một nơi trên mặt đất. Ban đầu cả hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng. Khi một con lắc lên đến vị trí cao nhất lần đầu tiên thì con lắc thứ hai lệch góc \[\frac{{{\alpha }_{m}}}{2}\] so với phương thẳng đứng lần đầu tiên. Chiều dài dây của một trong hai con lắc là

Câu 45 [57977] - [Loga.vn]

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì T mà đồ thị x1 và x2 phụ thuộc thời gian biểu diễn trên hình vẽ. Biết x2 = v1T, tốc độ cực đại của chất điểm là 53,4 cm/s. Giá trị T gần giá trị nào nhất sau đây?

    

Câu 46 [56963] - [Loga.vn]

Một lò xo và một sợi dây đàn hồi nhẹ có cùng chiều dài tự nhiên được treo thẳng đứng vào cùng một điểm cố định, đầu còn lại của lò xo và sợi dây gắn vào vật nặng có khối lượng m =100g như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k1 = 10 N/m, sợi dây khi bị kéo dãn xuất hiện lực đàn hồi có độ lớn tỷ lệ với độ giãn của sợi dây với hệ số đàn hồi k2 = 30 N/m ( sợi dây khi bị kéo dãn tương đương như một lò xo, khi dây bị cùng luwjcj đàn hồi triệt tiêu ) Ban đầu vật đang ở vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng xuống dưới một đoạn a = 5 cm rồi thả nhẹ. Khoảng thời gian kể từ khi thả cho đến khi vật đạt độ cao cực đại lần thứ nhất xấp xỉ bằng

.

Câu 47 [47715] - [Loga.vn]

Hai con lắc lò xo giống nhau có cùng độ cứng k = 100N/m, vật nhỏ có khối lượng m được treo thẳng đứng sát nhau trên cùng một giá đỡ nằm ngang. Lấy g = 10 m/$S^2$ = \[{{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}^{2}}\]( m/$S^2$). Kích thích hai con lắc dao động điều hòa với phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=5c\text{os}\left( 10\pi t-\frac{\pi }{3} \right)cm\]và \[{{x}_{2}}=5\sqrt{3}c\text{os}\left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)cm\]. Trong quá trình dao động lực cực đại tác dụng lên điểm treo của con lắc bằng

Câu 48 [36084] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều $u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t+\varphi  \right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ C mắc nối tiếp. Đồ thị biểu diễn điện áp hai đầu điện trở lúc đầu là uR, sau khi nối tắt tụ C là uR’ như hình vẽ. Hệ số công suất của mạch sau khi nối tắt tụ C là bao nhiêu?

Câu 49 [47228] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa có phương tình vận tốc là v = 126cos(5πt + π/3) cm/s, t tính bằng s. Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí có li độ 4 cm theo chiều âm của trục tọa độ ?

Câu 50 [35755] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với O là vị trí cân bằng theo các phương trình \[{{x}_{1}}=2\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)cm;{{x}_{2}}=2\sqrt{3}\cos \left( \omega t-\frac{5\pi }{6} \right)cm\]. Giả thiết trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động của chúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook