Chi tiết đề thi

tin học 6. Lớp 6a1, Trường Trần Thị Nhượng

banglangtim497a
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54921] - [Loga.vn]

Các số nguyên 0 ; 5 ; -15 ; -1 sắp xếp theo thứ tự tăng dần kết quả đúng là:

Câu 2 [54912] - [Loga.vn]

Với a = 4 , b = 5 thì tích $a{{b}^{2}}$ bằng:

Câu 3 [54913] - [Loga.vn]

Kết quả phép tính 7 – 2.3 bằng:

Câu 4 [54923] - [Loga.vn]

Hai tia đối nhau là:

Câu 5 [54907] - [Loga.vn]

Cho tập hợp $A=\left\{ 2;4;5 \right\}$ khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 6 [54908] - [Loga.vn]

Cho tập hợp $A=\left\{ x\in N/\,5

Câu 7 [54919] - [Loga.vn]

Số đối của 8 là :

Câu 8 [54917] - [Loga.vn]

Trong các số -1 ; -100 ; -12 ; -248 số nào lớn nhất ?

Câu 9 [54909] - [Loga.vn]

Tập hợp E các chữ số của số 1008 là:

Câu 10 [54914] - [Loga.vn]

Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook