Chi tiết đề thi

Vật Lý 8 Dề Thi Học Sinh Giỏi

baonhik6
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
6
8 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50224] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công?

Câu 2 [54377] - [Loga.vn]

Một miếng gỗ có thể tích 3 dm3 nằm cân bằng trên mặt nước.Thể tích phần chìm của miếng gỗ là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của gỗ là 600 kg /m3, khối lượng riêng của nước là 1000 kg /m3.

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 3 [49680] - [Loga.vn]

Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 30N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?

Câu 4 [50226] - [Loga.vn]

Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là không đúng:

Câu 5 [54203] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Một người đi xe máy với vận tốc 12m/s trong thời gian 20 phút. Quãng đường người đó đi được là:

Câu 6 [54376] - [Loga.vn]

Cho hệ thống ròng rọc hoạt động như hình vẽ. Biết vật có khối lượng 120 kg được kéo lên cao 4 m, Hiệu suất của ròng rọc là 80%. Công thực hiện để kéo vật là bao nhiêu?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

​​​​​​​

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook