Đầu ếch gắn liền với mình có tác dụng gì?

Đầu ếch gắn liền với mình có tác dụng gì?

user-avatar

Đầu của ếch dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước →rẽ nước khi bơi và giảm sức cản của nước khi bơi.


Các câu hỏi liên quan