Nêu đặc điểm chưa hoàn chỉnh của bộ thú huyệt và thú túi

Bộ thú huyệt và bộ thú túi có những đặc điểm nào chưa hoàn chỉnh so với các bộ thú khác?

user-avatar

Bộ thú buyệt: đẻ trứng,thân nhiệt thấp và thay đổi,có huyệt thú cái có tuyến sữa nhưng chưa có núm vũ

Bộ thú túi:phôi ko có nhau thai,con non rất yếu phải phát triển trong túi da ở bụng mẹ


Các câu hỏi liên quan